Gjeoinformatika

Gjeoinformatika eshte shkenca e cila merret me perpunimin, analizimin dhe perdorimin e informacionit te lidhur me gjeoshkencat.

Gjeoinformatika kombinon modelimin dhe analizimin e informacionit gjeohapsinor, zhvillimin e databazave gjeohapsinore, dizenjimin e sistemeve te informacionit, shkembimin e informacionit nepermjet teknologjive te rrjeteve informatike dhe nderveprimin interaktiv te njeriut me kompjuterin.


Teknologjite gjeoinformatike perbehen nga keto komponente kryesore:

 1. Geographic Informatin System (GIS) - Sistemet e Informacionit Gjeografik.
 2. Global Positioning System (GPS) - Sistemet e Pozicionimit Global
 3. Remote Sensing (RS) - Sistemet e marrjes se Informacionit ne distance dhe pa rene ne kontakt me objektin.

Ku aplikohet Gjeoinformatika

Ne ditet e sotme zhvillimi i teknologjive te informacionit ne pergjithesi dhe i atyre te Gjeoinformacionitne vecanti po marrin nje rendesi gjithnje e me te madhe dhe po gjejne zbatime ne shume fusha. Disa nga fushat ktyesore ku gjejne zbatim teknologjite Gjeoinformatike jane:

Gjeoshkencat dhe disiplinat e lidhura me to:

 • Planifikimi Urban
 • Monitorimi i mjedisit
 • Telekomunikacioni dhe analiza e rrjeteve infrastrukturore
 • Navigimi-Lokalizimi ne kohe reale i mjeteve te transportit si: kamione, anije, trena etj.
 • Biznesi
 • Agrikultura
 • Turizmi
 • ......edhe shume fusha te tjera.

Mundesite e punesimit te Inxhinierit te specializuar ne Gjeoinformatike

Inxhinieri specialist ne Gjeoinformatike mund te punesohet ne keto institucione kryesore:

 • Institutet kerkimore te Gjeoshkencave
 • Zyrat e Planifikimit Urban prane bashkive dhe komunave
 • Zyrat e Hipotekave dhe te regjistrimit te pasurive
 • Axhensite kombetare dhe rajonale te turizmit
 • Kompanite e telekomunikacionit dhe te transportit
 • Kompanite e biznesit
 • Profesionist i lire ne fushen e Gjeoinformacionit

Ke nje detyre kursi dhe te nevojitet LOGO-ja e Universitetit Politeknik te Tiranes, atehere Shkarkoje Me Poshte

Download
Stema
Logo e Universtetit Politeknik te Tiranes
stema.jpg
JPG Image 22.4 KB

Te pelqen Gjeoinformatika? Cfare pret?

Adresa :

 

Rruga e Elbasanit, Tirane-Albania

Tel/Fax: +355 4 375 246/5

e-mail: fgeomin2002@yahoo.com